RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EURO-CERAMIKA z siedzibą w Warszawie, 00-716, ul. Bartycka 24/26, hala 3B, lok. 217, NIP 113-00-43-468, REGON 012945783, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000222123.


Treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymamy w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które są podawane w związku z umowami z nami zawieranymi lub przy wystąpieniu do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem, przy korespondencji, kontakcie z nami lub przy wystąpieniu o wystawienie faktury VAT lub przy złożeniu reklamacji, przy odstąpieniu od umowy, lub przy zapisaniu się do newslettera, czy założeniu konta internetowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- kontaktowych, obsługi zapytań i wycen, realizacji zamówień i dostaw towarów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - na podstawie art.6 ust.1 c) RODO obejmujących przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

-realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do dotychczas złożonych zamówień, wniosków, skarg, reklamacji

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym biuro@euro-ceramika.pl.

Wszystkie szczegóły na temat zasad przetwarzania danych, ich ochrony oraz przysługujących Państwu praw można znaleźć w naszym regulaminie w §8.

Pragniemy podkreślić, że dokładamy wszelkich możliwych starań w przedmiocie ochrony danych osobowych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne.

 

Kategorie

Newsletter

Jesteśmy godni zaufania

Doradzamy

Inspirujemy

Szybka dostawa

WhatsApp
} Wersja Mobilna